กระแสการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ผ่านการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์กำลังเป็นที่นิยมมากทั้งในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงภาคการเกษตร การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ถือว่าเป็นพลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จำเป็นต้องเข้าใจหลักการเบื้องต้น โดยเฉพาะการประเมินพื้นที่และศักยภาพการใช้แสง

สำหรับผู้ที่สนใจหรือกำลังวางแผนจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ใช้ในครัวเรือน จำเป็นอย่างมากที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ในการติดตั้ง โดยมีดังนี้

  • ตำแหน่งการติดตั้ง

ตำแหน่งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตำแหน่งที่เหมาะสมโดยทั่วไปนิยมติดตั้งบนหลังคาของบ้านหรือที่อยู่อาศัย บางพื้นที่ก็นิยมติดตั้งบริเวณสนามลานกว้าง ฯลฯ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ควรติดตั้งในพื้นที่ที่มีแสงแดดเข้าถึง ไม่มีการบดบังของวัตถุอื่นๆ เพื่อให้การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพมากที่สุด

  • การอับแสง

อย่างที่บอกว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ไม่ควรติดตั้งในพื้นที่อับแสงเพราะจะส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของ PV ลดลง ควรติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ในสถานที่กว้าง ไม่มีวัตถุใดๆ มาบดบังแสงแดด โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ 9 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3 โมง

  • ทิศทางในการติดตั้งแผง

สำหรับทิศทางในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ทางซีกโลกเหนือ จึงควรหันแผงไปทางทิศใต้ พระอาทิตย์จะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปตะวันตก โดยเคลื่อนที่อ้อมทิศใต้ นอกจากนั้นความลาดเอียงของแผง ควรอยู่ที่ 15-20 องศากับพื้นดินทำให้แสงอาทิตย์กระทบตั้งฉากกับแผงโซล่าเซลล์ในช่วงเที่ยงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

  • พื้นที่การติดตั้ง

การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าต้องใช้เนื้อที่การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ค่อนข้างมาก การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในบ้านเรือนมักมีพื้นที่จำกัด ถ้าต้องการให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพควรเผื่อพื้นที่ว่างในการติดตั้งแผงประมาณ 20% กรณีที่ติดตั้งบนหลังคา หากมีแผนปรับปรุงหรือรื้อหลังคาซ่อมแคในระยะเวลา 5-10 ปี ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ช่วงที่มีการปรับปรุง จะช่วยลดต้นทุนการรื้อและติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่

ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์

  • อุณหภูมิ
  • ฝุ่นและความสกปรกของแผง
  • การต่อของแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่สม่ำเสมอ
  • การสูญเสียในสายไฟ
  • การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจาก DC เป็น AC

ถ้าคุณเข้าใจหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์หรือติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โดยเฉพาะเรื่องของการประเมินพื้นที่จะทำให้การผลิตพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปัจจุบันคุณสามารถจ้างหน่วยงานต่างๆ หรือบริษัทต่างๆ เข้าไปติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้ได้ แต่ก็ต้องเลือกผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้เท่านั้น