ประกันภัยรถยนต์ นั้นมีหลากหลายรูปแบบให้ผู้ทำได้เลือก เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามความสมัครใจนั่นเอง หากคุณมีความสนใจที่จะทำประกันรถยนต์ ควรเลือกตามความคุ้มครองและสภาพของรถ อีกทั้งยังต้องพิจารณาความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันด้วย เราขอแนะนำ ประเภทประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ให้คุณได้ทราบข้อมูล เพื่อพิจารณาในการทำประกันภัยให้กับรถยนต์ของคุณ ดังนี้ 

ประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท 

การทำประกันรถยนต์ แต่ละประเภทนั้นมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ ประกันชั้น 1, ประกันชั้น 2, และประกันชั้น 3 โดยประกันภัยแต่ละชั้นนั้นมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ผู้ที่ต้องการจะทำประกันภัย จึงจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองของแต่ละชั้นก่อน จากนั้นจึงไปดูเงื่อนไขความคุ้มครองของบริษัทประกันที่คุณต้องการทำประกันภัย นอกจากนี้ คุณจะต้องสังเกตว่าคุณมีความพร้อมที่จะจ่ายเบี้ยประกันมากหรือน้อย เนื่องจากเงินเบี้ยประกันที่คุณจะส่งให้กับผู้ให้ประกันนั้นมีผลต่อความคุ้มครองของประกันและชั้นของประกันที่คุณเลือกอีกด้วย 

ตารางเปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์

ความคุ้มครองประกันแต่ละประเภท 

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 

การทำประทำกันชั้น 1 นั้น เป็นประกันที่ดีที่สุดสำหรับรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์รุ่นใหม่ รถยนต์ใหม่ป้ายแดง เนื่องจากให้ความคุ้มครองสูงที่สุดนั่นเอง ให้เงินชดเชยสูงในกรณีที่มีอุบัติเหคุ โดยความครอบคลุมของประกันชั้น 1 สามารถที่จะครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุจากรถ ไม่ว่าจะถูกรถชน การขับรถชนสิ่งของ ชนผู้อื่น เป็นต้น กรณีรถยนต์สูญหาย รวมทั้งการความเสียหายที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติ 

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 

สำหรับประกันภัยชั้น 2 จะให้ความคุ้มครองที่น้อยกว่า ชั้นหนึ่ง บางบริษัทจะมีประกัน 2+ ด้วย ซึ่งประกันชั้น 2+ นั้นจะคุ้มครองในกรณีที่รถชนรถ และจะชดเชยเพียงผู้ที่ทำประกันเท่านั้น แต่ประกันชั้น 2 คุ้มครองเพียงผู้เสียหายหรือคู่กรณีเท่านั้น อีกทั้งยังคงคุ้มครองในเรื่องความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติด้วยเช่นกัน ผู้ที่ทำประกันจะต้องเลือกว่าจะทำประกันเพื่อคุ้มครองตนเองหรือเพื่อที่จะคุ้มครองผู้เสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้คุณทำประกันแล้วเกิดความคุ้มค่ากับเงินเบี้ยที่จ่ายทุก ๆ เดือน 

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 

ประกันชั้น 3 เป็นประกันชั้นที่ถูกที่สุดและให้ความคุ้มครองที่น้อยที่สุด โดยประกันชั้น 3+ จะคุ้มครองรถของผู้ทำประกัน ส่วนประกันชั้น 3 นั้นคุ้มครองเพียงคู่กรณี โดนคุ้มครองในกรณีที่รถชนรถด้วยกันเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงภัยทางธรรมชาติและรถหาย 

อย่างไรก็ตาม หากคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกประกันประเภทไหนดี คุณก็สามารถดูจาก ตารางเปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ ได้เลย ซึ่งตารางเปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ จะช่วยคุณเช็คดูว่าประกันประเภทไหนที่คุ้ม และเหมาะกับรถและการใช้งานของคุณ