การทำงานในสนามบิน ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ อย่างที่หลายคนรู้กัน ว่าการทำงานในสนามบินนั้น มีอะไรหลายๆอย่าง ที่การทำงานอย่างอื่นไม่มี อยากเช่นผลตอบแทนจากการทำงาน และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน การทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ จึงเป็นความฝันของใครหลายคน ที่อยากจะเข้ามาทำงานที่นี่ และงานในสนามบินก็มีหลายตำแหน่งให้เลือกเยอะด้วย

แต่ก่อนที่จะเข้ามาทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ต้องมาดูก่อนว่า การทำงานในสนามบินนั้น ต้องมีคุณสมบัติหรือว่าทักษะอะไรเป็นพิเศษบ้าง เพื่อที่จะได้เข้าทำงานในตำแหน่งนั้น ได้อย่างเหมาะสมที่สุด และมีประสิทธิภาพกับงานมากที่สุดด้วย สำหรับทักษะที่ต้องมีก็มีดังนี้

-ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ถนัดเป็นพิเศษ การทำงานในสนามบิน จะต้องมีความรอบคอบและเป็นระเบียบทุกอย่าง เพื่อความปลอดภัยของคนที่เดินทาง ทั้งชาวไทยและต่างประเทศด้วย พนักงานที่จะเข้ามาทำงานในสนามบิน นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในทักษะด้านต่างๆ แล้ว ก่อนที่จะเริ่มทำงาน ก็ต้องผ่านการฝึกอบรมเฉพาะก่อนด้วย

-งานที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะด้านเป็นพิเศษ อย่างเช่นงานสนามบินสุวรรณภูมิ ที่เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า จะต้องเป็นคนที่มีใจรักในการให้บริการ และเคยผ่านงานในการให้บริการมาบ้างแล้ว เพื่อที่จะได้ทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-งานที่ต้องใช้สมรรถภาพทางร่างกาย งานยายอ่างในสนามบิน จะมีข้อจำกัดในเรื่องของอายุด้วย อย่างเช่นที่ต้องการบุคลากรที่มีอายุน้อย เพื่อที่จะได้ใช้สมรรถภาพทางร่างกายได้อย่างเต็มที่ เพราะงานบางงาน ก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีอายุเกิน อาจจะด้วยเหตุผลในเรื่องความเสี่ยง และคุณภาพในการทำงาน

-งานที่ต้องใช้ทักษะทางด้านภาษา งานบางประเภทในสนามบิน ก็อาจจำเป็นที่พนักงานสนามบินสุวรรณภูมิ จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในสนามบินสุวรรณภูมิ คนที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งงานลักษณะนี้ จะต้องผ่านการสอบด้านผ่านภาษามาก่อน อย่างเช่น TOEIC เป็นต้น

สำหรับข้อดีในการทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมินั้นก็คือ เป็นงานที่มีการจ้างระยะยาว ทำให้พนักงานสามารถเลือกที่จะทำงานได้อย่างต้องการ และถ้าหากการทำงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพดี ก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น มีโอกาสที่ก้าวหน้าในตำแหน่งงานนั้นๆ ด้วย

นอกจากนี้งานในสนามบินยังแบ่งเป็น พนักงานของแต่ละสายการบินออกไปด้วย ตำแหน่งเดียวกัน จึงมีความต้องการพนักงานหลายอัตรา สำหรับคนที่ต้องการอยากจะสมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิ ว่ามีตำแหน่งงานไหนที่น่าสนใจ หรือว่าเหมาะกับสายงานของเรา ตรงกับทักษะที่เรามีความชำนาญเป็นพิเศษ

ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียด ของการสมัครงานตำแหน่งต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์สมัครงาน หรือว่าเว็บหางานได้ทันที เพราะที่สนามบิน ลองเข้าไปเช็คว่าตำแหน่งนั้นต้องการคุณสมบัติอะไรบ้าง และมีคุณสมบัติอะไร ที่เราต้องหาเพิ่มเติม

เพื่อใช้ประกอบในการสมัครงาน ตำแหน่งที่เราสนใจได้ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของตำแหน่งงาน หรือถ้าอยากจะรู้ว่าการทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ มีข้อดีอะไรอีกบ้าง ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามคนรู้จักที่เคยเข้ามาทำงานก่อน ว่าการทำงานที่เป็นอย่างไร เพื่อประกอบการตัดสินใจของเรา