ดนตรี คือ สื่อภาษาทางเสียงที่สามารถส่งถึงกันด้วยทั่วโลก โดยที่เราไมจำเป็นจะต้องเข้าใจภาษานั้นเลย และเรารับรู้ได้ด้วยว่า เพลงนั้นสนุก เพลงนี้เศร้าด้วยการฟังจังหวะของเพลงเท่านั้น เราจึงสามารถฟังดนตรีได้หลายแนวตามที่เราต้องการ อย่างเช่น ดนตรีแจ๊ส ดนตรีที่มีจังหวะโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เรามาดูกันดีกว่าว่า ดนตรีแจ๊สมีลักษณะเด่นอะไรบ้าง และตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนแล้ว

            ปกติแล้วดนตรีแจ๊สจะใช้เครื่องทำจังหวะในการบรรเลง วงขนาดเล็กมีประมาณ 3-8 คน วงใหญ่มี 10-20 คน โดยเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ จะประกอบด้วยเครื่องลมไม้และลมทองเหลือง ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บรรเลงดนตรีเป็นหลัก เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงเพลงแจ๊ส ส่วนใหญ่จะเป็นคอร์เนท ทรัมเปต แซกโซโฟน โซปราโน อัลโต  คลาริเนท ไวบราโฟน และเปียโน เป็นต้น และอาจมีเครื่องดนตรีประเภทอื่นอยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวงจะประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง

            การอิมโพรไวเซชั่น คือ เอกลักษณ์ของดนตรีแจ๊ส การอิมโพรไวเซชั่น คือ การคิดท่วงทำนอง จังหวะหรือการประสานเสียงในขณะบรรเลง โดยผู้บรรเลงนั้นจะบรรเลงทำนองหลักก่อนและจะใช้เครื่องดนตรีเดี่ยวบางชิ้นทำเป็นทำนองอิมโพรไวเซชั่นขึ้นมา โดยอาจมีการใช้เครื่องดนตรีเดี่ยว 2-3 ชิ้น และแต่ละตอนที่เปลี่ยนท่วงทำนอง จะเรียกว่าคอรัส เป็นต้น

            จังหวะสวิง คือ การบรรเลงจังหวะตบผนวกกับความรู้สึกผ่อนคลาย และการรักษาจังหวะให้มีความสม่ำเสมอ อัตราจังหวะของเพลงแจ๊สมักจะเป็นกลุ่ม 4 จังหวะ คือ 4/4 แต่แทนที่จะลงด้วยจังหวะที่ 1 และ 3 กลับลงจังหวะที่ 2 และ 4 ส่วนจังหวะขัดและลงหนักระหว่างจังหวะตบทั้งสี่ และมักจะมีเสียงที่ผิดแผกไปจากการลงจังหวะเดิมๆ และมีการจัดเรียงคอร์ดตามแนวทางของดนตรีแจ๊ส ทำให้เกิดเสียงดนตรีแปลกๆ ขึ้นมานั่นเอง

            แต่ในช่วงหลัง ค.ศ. 1950 มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทั้งจังหวะ การประสานเสียง รูปแบบต่างๆ และมีการนำเครื่องดนตรีชนิดใหม่มาผสมอยู่บ้าง เพื่อให้เกิดดนตรีแจ๊สในรูปแบบใหม่ๆ และได้รับการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน และกลุ่มคนที่ชื่นชอบแนวแจ๊สก็ยังคงมีอยู่ เพราะเพลงแจ๊สเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์ ท่วงทำนองที่ไม่เหมือนใคร ทำให้หลายคนสามารถแยกแยะเพลงแจ๊สออกจากเพลงอื่นๆได้

            ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย เพลงแจ๊สจะยังคงอยู่คู่กับโลกใบนี้ตลอดไปและเชื่อว่าจะต้องมีการพัฒนาแนวเพลงใหม่ๆ เกิดขึ้นแน่นอน และคนรุ่นใหม่นี่แหละที่จะร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนให้ดนตรีแจ๊สเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และสร้างสรรค์ให้อยู่คู่กับโลกใบนี้ไปอีกนาน