ดนตรีแต่ละภาค
มาทำความรู้จักกับดนตรีแต่ละภาคที่มีเสน่ห์แตกต่างกันออกไป
“เสียงดนตรี” เป็นสิ่งที่คอยขับเกล่ามนุษย์มาอย่างช้านาน เป็นตัวแทนแห่งความสุข ทุกข์ เศร้าหรือสรรเสริญในอิริยาบทต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกร่วมไปถึงในประเทศไทยอีกด้วย ในบทมความนี้ขอพาทุกๆ ท่านมาทำความรู้จักกับ “เครื่องดนตรีในแต่ละภมิภาค” ของประเทศไทยที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแตกต่างกันออกไปครับ เครื่องดนตรี 4 ภาค ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ไปดูกันเล้ย!!! 1. ดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง เครื่องดนตรีของภาคกลางมักจะประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เป่า แบ่งได้ดังต่อไปนี้เครื่องดีด ด้แก่ จะเข้และจ้องหน่องเครื่องสี ได้แก่ ซอด้วงและซออู้เครื่องตี ได้แก่ ระนาดเอก,…
Hector Palmer
March 15, 2022